Παραπομπές
1. Pallarés, Α., Carrasco, G., Nava, Y., Pallarés, O., Pérez, I., Rifá, R., & Rodríguez, M. (2015). Effectiveness and safety of Stevia rebaudiana dried leaves as an adjuvant in the short-term treatment of type 2 diabetes: A randomized, controlled, cross-over and double-blinded trial. Journal of Medicinal Plant and Herbal Therapy Research, 3(3), 16-26.
2. Barthelemy, J. (2016). Avoid! The toxic truth about stevia. Retrieved from Jane’s Healthy Kitchen: https://janeshealthykitchen.com/the-toxic-truth-stevia/?fbclid=IwAR3AUrijpHdO6uLo_SCoEktS0EZIBy5eOJy-kRm-kOzkbY8FpGLT95sQB94
3. Bhutia, P., & Sharangi, A. (2016). Stevia: Medicinal Miracles and Therapeutic Magic. International Journal of Crop Science and Technology, 2(2), 45-59.
4. Κοπιδάκη, Γ. (2013). ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ STEVIA REBAUDIANA BERTONI (Πτυχιακή Εργασία). Ηράκλειο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ.
5. Στέβια. Aγνό φυτικό γλυκαντικό? ή μήπως ΟΧΙ? (2016). Retrieved from Υγεία & Εναρμόνηση: https://ygeia-enarmonisi.gr/stevia/
6. Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Stevia
7. Bellisle F. and A. Drewnowski (2007). «Intense sweeteners, energy intake and the control of body weight».European Journal of Clinical Nutrition 61 (6): 691-700.
8. EFSA.«Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive». Ανακτήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2011.
9. PubMed research articles related to treatments of obesity
10. Maki, K.C. et al. (2008). «Chronic consumption of rebaudioside A, a steviol glycoside, in men and women with type 2 diabetes mellitus».Food and Chemical Toxicology 48: 47-53.
11. PubMed research articles on stevia’s effects on blood pressure
12. PubMed articles on stevia’s use in treating Hypertension
13. Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Stevia (pdf)
14. http://www.merriam-webster.com/dictionary/stevia
15. https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(03)00387-1/fulltext

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ FAQ
Σημείωση Νομικού Περιεχομένου σχετικά με τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα κείμενα, οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, μαζί με τους συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και βασίζονται σε πηγές τρίτων. Η stelvia-hellas.gr, αποποιείται κάθε ευθύνη για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις κάθε τύπου, όπως και για οιαδήποτε ζημία – είτε άμεση, είτε έμμεση ή τυχαία – που προκύπτει από την ανάγνωση ή τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών, από οιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο ή την πρόσβαση σε υλικό ή τη χρήση υλικού που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους. Εγγυάται μόνον όσον αφορά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπως αυτά αναγράφονται στη συσκευασία τους.