Παραπομπές
1. Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Stevia
2. Bellisle F. and A. Drewnowski (2007). «Intense sweeteners, energy intake and the control of body weight».European Journal of Clinical Nutrition 61 (6): 691-700.
3. EFSA.«Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive». Ανακτήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2011.
4. PubMed research articles related to treatments of obesity
5. Maki, K.C. et al. (2008). «Chronic consumption of rebaudioside A, a steviol glycoside, in men and women with type 2 diabetes mellitus».Food and Chemical Toxicology 48: 47-53.
6. PubMed research articles on stevia’s effects on blood pressure
7. PubMed articles on stevia’s use in treating Hypertension
8. Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Stevia (pdf)
9. http://www.merriam-webster.com/dictionary/stevia
10. https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(03)00387-1/fulltext

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ FAQ
Σημείωση Νομικού Περιεχομένου σχετικά με τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα κείμενα, οι πληροφορίες και άλλα δεδομένα που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, μαζί με τους συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, είναι καθαρά ενημερωτικά και βασίζονται σε πηγές τρίτων. Η stelvia-hellas.gr, αποποιείται κάθε ευθύνη για πιθανά σφάλματα ή παραλείψεις κάθε τύπου, όπως και για οιαδήποτε ζημία – είτε άμεση, είτε έμμεση ή τυχαία – που προκύπτει από την ανάγνωση ή τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών, από οιασδήποτε μορφής περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο ή την πρόσβαση σε υλικό ή τη χρήση υλικού που περιέχεται σε άλλους ιστότοπους. Εγγυάται μόνον όσον αφορά την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπως αυτά αναγράφονται στη συσκευασία τους.